خرید بلیط کنسرت های تابستانی زنبورک

خرید بلیط کنسرت های تابستانی زنبورک

خرید بلیط کنسرت شهریور ماه گروه زنبورک

زمان برگزاری کنسرت 7 و 8 شهریور، تالار ایوان شمس تهران می باشد.

ویژه خردسالان و کودکان 2 تا 7 سال. ورود کودکان زیر 3 سال رایگان می باشد و به صندلی نیاز ندارد.

لینک خرید بلیط کنسرت 7 و 8 شهریور تالار ایوان شمس